Đóng

+84 220 3754 913

thứ 2 - thứ 7: 7:30 - 17:00

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

– Bộ môn Nông hóa – Trường Đại học Nông Nghiệp 1 Hà Nội.

– Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (Viện nghiên cứu Đất và Phân bón)

– Cùng các Viện nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước…

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH NAM ĐIỀN

 Đội 3, Thôn Giữa, xã Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương

 0220.3754.913

  097 238 6667

 dinhminhtai@gmail.com

Từ khóa
Liên hệ