Đóng

GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN NGÀY 24/6/2017

Bảng giá phân bón

STT

Mặt hàng

ĐV Tỉnh Hôm nay Hôm qua (+)/(-)
1 DAP (Hồng Hà) (bán buôn) Kg An Giang 11.000 11.000  0%
2 DAP (Mỹ) (bán buôn) Kg An Giang 9.000 9.000  0%
3 DAP (Nâu) (bán buôn) Kg An Giang 10.000 10.000  0%
4 KCL (bán buôn) Kg An Giang 8.500 8.500  0%
5 KCL (canada) (bán buôn) Kg An Giang 7.500 7.500  0%
6 KCL (isarel) (bán buôn) Kg An Giang 8.000 8.000  0%
7 Lân Long Thành (bán buôn) Kg An Giang 2.500 2.500  0%
8 NPK cò Pháp (16+16+8) (bán buôn) Kg An Giang 9.000 9.000  0%
9 NPK cò pháp (20+20+15) (bán buôn) Kg An Giang 11.500 11.500  0%
10 NPK đầu trâu (16+16+8) (bán buôn) Kg An Giang 11.000 11.000  0%
11 NPK Đầu trâu (20+20+15) (bán buôn) Kg An Giang 13.000 13.000  0%
12 NPK Đầu trâu TE(20+20+15) (bán buôn) Kg An Giang 11.500 11.500  0%
13 NPK việt nhật (16+16+8) (bán buôn) Kg An Giang 9.000 9.000  0%
14 Urê (TQ) (bán buôn) Kg An Giang 6.000 6.000  0%
15 Urê Phú Mỹ (bán buôn) Kg An Giang 6.200 6.200  0%
16 Urea (LX) (bán buôn) Kg An Giang 6.800 6.800  0%

Nguồn: Trang Xúc tiến thương mại – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tin tức Related
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH NAM ĐIỀN

 Đội 3, Thôn Giữa, xã Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương

 0220.3754.913

  097 238 6667

 dinhminhtai@gmail.com

Từ khóa
Liên hệ