NK 16.0.9

25/05/2017 Phân NPK cao cấp, Sản phẩm

Thành phần: Nts: 16%; P2O5 hh: 0%; K2O: 9% Các nguyên tố trung, vi lượng: Ca, Mg, Si, S, Fe, Cu, Mn, B, Bo… Công dụng: NPK 16.0.9 + TE Là sản phẩm phân bón cao cấp chuyên dùng cho cây rau màu và cây ăn quả. Được sản xuất với qui trình công nghệ cao […]

Xem thêm...