NPK 5.10.3 +3SiO2+5S

25/05/2017 Phân bón lót, Sản phẩm

Thành phần: Nts: 5%; P2O5 hh: 10%; K2O: 3%; S:5%; SiO2: 3% Các nguyên tố trung, vi lượng: Ca, Mg, Si, S, Fe, Cu, Mn, B, Bo… Công dụng : Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng […]

Xem thêm...