Đóng

Chuyên dùng cho cây lạc, đậu, đỗ

cay-lac-dau-do

Thành phần: Nts: 3%; P2O5 hh: 6%; K2O: 9%; Cao: 5%

Các nguyên tố trung, vi lượng: Ca, Mg, Si, S, Fe, Cu, Mn, B, Bo…

Công dụng: Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu cho cây trồng. Làm tăng độ phì nhiêu cho đất, kích thích bộ rễ phát triển mạnh. Giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, tăng khả năng kháng chịu trước thời tiết bất lợi và sâu bệnh phá hoại, rút ngắn thời gian thu hoạch. Nâng cao năng suất và chất lượng nông sản

Hướng dẫn sử dụng:

Cây lạc:

Lượng dùng 40-50kg/sào BB(360m2) hoặc 100-150kg/1000m2

Bón lót 20-25kg/sào hoặc 50-75kg/1000m2

Thúc 1 (khi cây lạc có 3-5 lá kép): Bón 12-15kg/sào, 25-30kg/1000m2

Thúc 2 (khi cây ra hoa rộ): Bón 12-15kg/sào, 25-30kg/1000m2

Cây đậu đỗ các loại (đậu tương, đậu xanh, đậu đen…)

Lượng dùng 30-40kg/sào BB(360m2) hoặc 75-90kg/1000m2

Thúc 1 (khi cây ra 3-4 lá thật): Bón 10-12kg/sào BB, 20-25kg/1000m2

Thúc 2 (khi cây có hoa báo): Bón 10-15kg/sào BB, 25-30kg/1000m2

Cây rau đậu các loại (đậu cove, đậu hà lan, đậu leo…)

Lượng dùng: 50-75kg/sào, 150-175kg/1000m2

Bón lót 20-25kg/sào BB, 75-80kg/1000m2

Bón thúc 1 (khi cây 3-5 lá thật): bón 12-15kg/sào, 25-30kg/1000m2

Bón thúc 2 (khi cây ra hoa): bón 15-18kg/sào, 40-50kg/1000m2

Lượng phân còn lại dùng để tưới sau mỗi đợt thu hái

Lượng tương ứng 2-3kg/sào, 6-9kg/1000m

Phân bón chuyên dùng Related
Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH NAM ĐIỀN

 Đội 3, Thôn Giữa, xã Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương

 0220.3754.913

  097 238 6667

 dinhminhtai@gmail.com

Từ khóa
Liên hệ